Benvinguts a la web de l'Associació Barcelona 2020

 

 L’Associació Ciudadana Barcelona 2020 neix l’any 1990 de la mà d’un grup d’una trentena de joves nacionalistes, que al marge de la seva adscripció a partits polítics, entitats juvenils i sindicats d’estudiants, volen comprometre’s amb el futur de Catalunya a través de la seva participació en una entitat cultural i d’acció política que té per objectiu la plena sobirania nacional i la defensa i la promoció del català.

 

Els  seus  objectius  són,  a  partir  d’uns  principis  basats  en  el personalisme,  l’humanisme  cristià,  la  convicció  democràtica  i  les  arrels  nacionals de  Catalunya:

1.-  Promoure  i  divulgar  la  cultura  catalana.

2.-  Definir,  fomentar  i  difondre,  des  del  diàleg  lleial  i  constant,  mitjançant  l’anàlisi rigorós  de  la  realitat  social  de  i  la  implicació  de  les  persones  i  les  entitats,  millores en  els  mecanismes  de  participació  en  la  resolució  dels  reptes  comunitaris.

3.-  Conscienciar  els  agents  i  líders  socials,  polítics,  econòmics  i  culturals  de  la conveniència  d’enfortir  un  marc  de  referència,  pel  que  fa  al  model  social, connectat  amb  els  valors  humanistes  propis  de  les  nostres  arrels  culturals  i nacionals  i  de  la  millor  tradició  europea,  com  a  garantia  de  progrés  en  tots  els àmbits.

4.-  L’impuls  del  debat  ideològic,  així  com  l’elaboració  de  propostes  concretes  en l’àmbit  dels  continguts  ideològics  i  de  l’acció  política,  sempre  des  la  perspectiva conjunta  de  la  defensa  dels  drets  nacionals  de  Catalunya  i  dels  drets  individuals de  les  catalanes  i  dels  catalans  i  dels  valors  humanistes  d’arrel  cristiana. 

Formen part de l'Associació Barcelona 2020 els Instituts Persona i Democràcia i Juliana Morell, que des de l'any 2021es fusionen amb aquesta entitat per tal de consolidar-la com a laboratori d'idees al servei de la ciutadania de Catalunya. 

 

Manifest amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

L’associació Barcelona 2020, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya de 2023

Manifesta

 

  • L’actual conjuntura política de l’estat espanyol brinda una oportunitat única als partits catalans per tal de blindar competencialment elements com la cultura i la llengua catalana, un pacte fiscal com el basc i l’execució d’infraestructures llargament esperades, reivindicades i algunes aprovades i no executades.

 

  • També és una bona ocasió per reformular l’encaix de Catalunya amb l’estat espanyol a nivell polític sense renunciar al dret a l’autodeterminació.

 

És per aquest motiu que des de l’Associació Barcelona 2020 demanem als partits catalans que tenen la clau de la governabilitat de l’estat que negociïn pensant en el benestar dels catalans i de la estabilitat institucional de Catalunya.